Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Ustce pn. „Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020”

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na rzecz odnawialnych źródeł energii i ochronę środowiska ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 17 maja 2016 r. w godz. 14:00-16:35 w Urzędzie Miasta Ustka przy ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego 3 (sala konferencyjna na parterze).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 115 lub 59 84 68 114, do 16 maja 2016 r. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Dla kogo

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na realizację inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Program spotkania

  • 14:00 - Powitanie,
  • 14:00-14:40 - Możliwości uzyskania wsparcia  na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii (Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii w ramach RPO WP 2014-2020, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach PO IiŚ 2014-2020),
  • 14:40-15:00 - Zastosowanie technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie - przykłady (audyty energetyczne w przedsiębiorstwie, wizualizacja instalacji OZE),
  • 15:00-15:30 - Instrumenty zwrotne jako alternatywna forma finansowania OZE – Inicjatywa JEREMIE,
  • 15:30-16:00 - Pozostałe możliwości uzyskania wsparcia  na działania z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020,
  • 16:00-16:20 - Środki dostępne w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • 16:20-16:35 - Źródła informacji o Funduszach Europejskich,
  • 16:35 - Zakończenie spotkania i konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13B
76-200 Słupsk
tel. 59 846 81 14, 59 846 81 15
e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu