Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Opolu dotyczące szkoleń dla przedsiębiorstw z sektora MŚP i ich pracowników

Informacje o spotkaniu

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MŚP i ich pracowników z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2018 roku w godz. 10:00- 12.40 w sali „Orła Białego” CSK Ostrówek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 w Opolu. Sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosze przesłać formularz zgłoszeniowy do 15 lutego 2018 roku do godz. 14.00. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem pod numerem telefonu 77 440 4720, 721, 722 lub na mail info@opolskie.pl.

Dla kogo

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego tj.: 

 • Budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • Chemiczna
 • Drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • Maszynowa i elektromaszynowa
 • Metalowa i metalurgiczna
 • Paliwowo-energetycznaRolno-spożywcza
 • Transport i logistyka
 • Usługi medyczne
 • Usługi rehabilitacyjne
 • Usługi turystyczne

Program spotkania

 • 10:00 – 10:10 – Powitanie, wprowadzenie do spotkania;
 • 10:10 – 10:30 – Ogólne informacje dotyczące Bazy Usług Rozwojowych (BUR);
 • 10:30 – 11:30 – Zasady korzystania z BUR na terenie województwa opolskiego;
 • 11:30 – 11:50 – Przerwa kawowa;
 • 11:50 – 12:20 – Aspekty techniczne – jak zapisać się do BUR;
 • 12:20 – 12:40 – Dyskusja – pytania uczestników spotkania;
 • 12:40 – Ewaluacja i zakończenie spotkania.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Barlickiego 17 
45-083 Opole  
tel. 77 44 04 720 -722
e-mail: info@opolskie.pl