Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Nowym Tomyślu pn. "Wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej"

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia, które kierowane są do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na spotkaniu zostaną omówione możliwości wsparcia w zakresie m.in. finansowania zakupu wyposażenia, środków trwałych czy też pozyskania środków przeznaczonych na wzrost zatrudnienia w firmie.

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2016 roku w godzinach od 10:00 do 13:00 w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl, sala szkoleniowa nr 11 (parter), budynek B.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres infoUE-nowytomysl@warp.org.pl. Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 16.05.2016 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail do dnia 16.05.2016 r. do godziny 15:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Program spotkania

 • 10:00-10:10 Rejestracja uczestników, wprowadzenie do spotkania, oferta sieci PIFE
 • 10:10-11.00 Możliwości wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020:
  • Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski,
  • Poddziałanie 1.4.1. Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu,
  • Poddziałanie 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu,
  • Poddziałanie 1.5.3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej,
 • 11:00-11:15 Przerwa
 • 11:15-12:10 Możliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:
  • Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw,
  • Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
  • Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP,
  • Poddziałanie 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej,
  • Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne,
 • 12.10-12.50 Pozostałe formy wsparcia rozwoju firmy:
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Inicjatywa LEADER),
  • Inicjatywa JEREMIE,
  • Rozwój poprzez zatrudnienie pracowników (Powiatowe Urzędy Pracy),
 • 12:50-13.00 Źródła informacji o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce, zakończenie spotkania

Organizator spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy WARP
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 650 63 71, 61 650 63 72
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl, nowytomysl.fe@wielkopolskie.pl