Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak skutecznie pozyskiwać środki unijne z perspektywy 2014-2020 – bezpłatne szkolenia dla samorządów

Informacje o szkoleniu

Projekt będzie realizowany w formie konferencji i warsztatów w ramach jednego dwudniowego wydarzenia. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się na temat możliwości pozyskania Funduszy Europejskich 2014-2020 dla jednostek samorządów terytorialnych oraz poznają zasady przygotowania projektów.

Dla kogo

Projekt jest adresowany do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z 8 wybranych województw w Polsce: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego w szczególności do:

  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w tym przede wszystkim osób zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich w urzędach miast, gmin wiejskich i powiatów,
  • organizacji współpracujących z samorządami lokalnymi z terenu województw objętych projektem.

Program szkolenia

W programie konferencji:

  • Fundusze Europejskie 2014-2020 dostępne dla JST,
  • Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu programowania,
  • Omówienie działań Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych, z których mogą korzystać JST,
  • Zarzadzanie projektami unijnymi,
  • Narzędzia wspierające JST w procesie ubiegania się i realizacji projektów unijnych.

W programie warsztatów samorządowych:

  • Jak przygotować projekt infrastrukturalny,
  • Jak przygotować projekt „miękki”.

Jak można się zgłosić

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.funduszedlajst.pl. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Każdy uczestnik otrzyma mailowe potwierdzenie zakwalifikowania się na konferencję i warsztat. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu na konferencje i warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator

Projekt pn. Jak skutecznie pozyskiwać środki unijne z perspektywy 2014-2020 – oferta dla JST realizowany jest w ramach I edycji konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na zlecenie Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju.

Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a,
00-444 Warszawa

Partnerzy:

Związek Miast Polskich
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja Ty My
Koordynator Projektu: Jolanta Kalinowska,
e-mail: jkalinowska@cofund.org.pl,
Fundacja Fundusz Współpracy,
tel. 22-45 09 711
Specjalista ds. rekrutacji: Katarzyna Kubus,
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja Ty My,
e-mail: kkubus@wsparciespoleczne.pl,
tel: 601 517 828.