Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich

Zakończyliśmy ocenę projektów zgłoszonych do Konkursu dotacji na przeprowadzenie akcji partnerskiej dotyczącej Funduszy Europejskich na portalach internetowych. Do konkursu zgłoszono 3 projekty, w tym 2 poprawne formalne.

Dofinansowanie otrzymał następujący wniosek:

Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Media, w których prowadzone będą działania Wysokość dotacji
Projekt dofinansowany
Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k.  Fundusze Europejskie blisko nas portal Interia.pl 310 910 zł

Wszystkim Państwu, którzy złożyli wnioski, bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

Wyniki oceny formalnej

Spośród złożonych wniosków wykluczono następujący:

Lp.  Nazwa projektu Uzasadnienie odrzucenia wniosku
1. funduszeeuropejskie.wp.pl Wniosek zakładał czas realizacji projektu w okresie od 12 października do 31 grudnia 2020 r. Przekroczył zatem określony Regulaminem konkursu okres od 30 września do 15 grudnia 2020 r. Podlega więc odrzuceniu ze względów formalnych zgodnie z pkt 12.4.2 Regulaminu konkursu.

Informujemy, że Regulamin Konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji Komisji konkursowej. Lista odrzuconych pod względem formalnym wniosków jest więc ostateczna.

***

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można było składać do 25 września 2020 r.

Rodzaje projektów

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać projekty internetowe.

Grupy docelowe

  • Ogół społeczeństwa,
  • Potencjalni beneficjenci, w tym przedsiębiorcy, mikro, mali i średni przedsiębiorcy, start-upy i osoby chcące założyć start-up,
  • Potencjalni uczestnicy projektów, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby dorosłe zainteresowane nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji

Do każdej z grup przypisano kluczowe tematy, które muszą zostać przez Wnioskodawcę zaprezentowane w opracowanych przez niego materiałach.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział wydawcy portali internetowych lub ich biura reklamy o zasięgu nie mniejszym niż 10 000 000 użytkowników miesięcznie.

Wartość dofinansowania

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 200 000 zł oraz maksymalnej wysokości 400 000 zł.

Tematyka konkursu

W tegorocznej edycji konkursu dotacji chcemy pokazać, że projekty dofinansowane z Unii Europejskiej mają duży wpływ na nasze codzienne życie, codziennie korzystamy z ich efektów, powodują one zmiany m.in. w gospodarce, infrastrukturze, środowisku, edukacji, ochronie zdrowia, przedsiębiorczości, dostępie do instytucji publicznych. Chcemy pokazać różnorodność FE, najciekawsze, inspirujące projekty oraz efekty wieloletnich dotacji w wybranych obszarach.

Dodatkowo chcemy poinformować o tym, na jakie projekty można jeszcze zdobyć dofinansowanie, zachęcić do składania wniosków, a także wypromować bezpłatne źródła informacji o FE (ogólnopolską Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz portal www.FunduszeEuropejskie.gov.pl).

Głównie zależy nam na tworzeniu artykułów i materiałów contentowych skierowanych i dopasowanych do poszczególnych grup docelowych. Zamieszczaniu ich w odpowiednich sekcjach, tak aby w sposób naturalny i atrakcyjny dotrzeć z informacją do naszych odbiorców.

Terminy

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 25 września 2020 r.

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie: od 30 września do 15 grudnia 2020 r. (z możliwością do przedłużenia do 31 grudnia).

Uwaga!

Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa Regulamin konkursu.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mfipr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi).

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne odbyło się 18 września 2020 roku o godz. 11.00 w sali numer 1105 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas spotkania oraz wynikami badań - znajomość celów, obszarów lub działań, na które są przeznaczane FE w Polsce:

Ogólne założenia konkursu (PDF 1 MB)
Składanie i ocena wniosków (PDF 1 MB)
Wyniki badań dotyczących Funduszy Europejskich - znajomość celów, obszarów lub działań, na które są przznaczane FE w Polsce (PDF 2 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 1 MB) - aktualizacja z dnia 21 września 2020 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich (PDF 483 KB) 

Załączniki do regulaminu konkursu: