Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich

Wyniki konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich  

Komisja konkursowa zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Spośród 47 zgłoszonych i poprawnych pod względem formalnym wniosków, Komisja wyłoniła 19 projektów (w tym 3 warunkowo), które otrzymają dofinansowanie w formie dotacji. Jeden projekt zgodnie z Regulaminem Konkursu został umieszczony na liście rezerwowej.

Wybrane projekty prezentują szeroki wachlarz działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących Funduszy Europejskich w Polsce, skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa. Łączna kwota dotacji przyznanych w konkursie (w tym dotacji przyznanych warunkowo) wynosi 7 749 568,62 złotych. Przekracza ona pierwotnie planowany budżet konkursu, który wynosił 7 500 000 zł.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Wyniki Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich
Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Media, w których prowadzone będą działania Wysokość dotacji
                   
Projekty telewizyjne

TVP S.A. Europejska Majówka TVP 2, TVP 3 400 000 zł
TVP S.A. Fundusze Europejskie w serialach TVP 2 (seriale: „Barwy Szczęścia”, „M jak miłość”) 182 400 zł

Projekty radiowe

Polskie Radio S.A. Fundusze Europejskie – Nowa Perspektywa II Program 1 Polskiego Radia 247 669,42 zł
Audytorium 17 Sp. z o.o. Krok po kroku do Funduszy - czyli jak zdobyć środki unijne Polskie Radio Białystok, Polskie Radio PiK, Polskie Radio Katowice, Polskie Radio Koszalin, Polskie Radio Lublin, Polskie Radio Łódź, Polskie Radio Olsztyn, Polskie Radio Opole, Polskie Radio Rzeszów, Polskie Radio Zachód, Polskie Radio Merkury Poznań, Polskie Radio Gdańsk, Polskie Radio RDC, Polskie Radio Kraków, Polskie Radio Kielce, Polskie Radio Wrocław 427 944,50 zł
Inforadio Sp. z o.o. Super - FUNDUSZE TOK FM 166 710 zł
Grupa RMF Sp. Z o.o. sp. K. Mapa Funduszy Europejskich sieć RMF MAXXX 162 520 zł

Projekty prasowe

Gremi Business Communication Eurodotacje 2016 Rzeczpospolita, Uważam Rze 331 993 zł
Infor Biznes Sp. z o.o. Fundusze Europejskie - praktycznie Dziennik Gazeta Prawna 300 000 zł
Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Puls Funduszy Unijnych -nowa perspektywa Puls Biznesu, Puls Biznesu Extra 279 765 zł
ZPR Media SA I Ty możesz skorzystać z Funduszy Europejskich Super Express, Murator 424 796 zł
Polska Press sp. z o.o. Fundusze Europejskie. Nowe rozdanie II Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Wrocławska, Kurier Lubelski, Polska Metropolia Warszawska, Gazeta Krakowska, Głos Wielkopolski, Głos Dziennik Pomorza, Gazeta Pomorska, Gazeta Lubuska, Nowa Trybuna Opolska, Echo Dnia, Kurier Poranny, Gazeta Codzienna Nowiny 384 367 zł
Instytut Gość Media Fundusze Europejskie po prostu Gość Niedzielny 311 850 zł
Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost Wprost o Funduszach Europejskich Wprost 429 773,70 zł
Fratria Sp. Z o.o. W sieci Funduszy Europejskich W Sieci 390 000 zł

Projekty internetowe

Grupa Interia.pl Fundusze Europejskie – lubię to Interia.pl 900 000 zł
Media Impact Polska Sp. z o.o. Nowa perspektywa, nowe możliwości Onet.pl 600 000 zł

Projekty przyjęte warunkowo

TVP S.A. Fundusze Europejskie w audycjach telewizyjnych TVP 1 657 080 zł
36 MM Fundusze Na Rozwój TVP 2, TVP 3, ew. TVP INFO 657 700 zł
Bonum Sp. z o.o. O Funduszach Unii Europejskiej, czyli jak być skutecznym? TV Trwam 495 000 zł
Łącznie 7 749 568,62

Projekt umieszczony na liście rezerwowej

Eurozet Sp. z o.o. Fundusze Europejskie w Radiu ZET Radio ZET 420 000 zł

Doceniając wkład czasu i pracy, który wszyscy Państwo poświęcili na przygotowanie wniosków o dofinansowanie, pragniemy podziękować za uczestnictwo w Konkursie.

Pełna lista projektów, które nie uzyskały dofinansowania wraz z przyznaną punktacją w trakcie oceny merytorycznej (PDF 125 KB).

Wyniki oceny formalnej

Do Konkursu zgłoszono ogółem 48 wniosków. Spośród nich wykluczono następujący wniosek:  

Lp. Nazwa projektu Uzasadnienie odrzucenia wniosku
1. „CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – FESTIWAL RADOŚCI, MĄDROŚCI, WIEDZY, ALTERNATYWNEJ ENERGII, ŻUBRA” Wniosek został przesłany drogą elektroniczną na adres konkurs@mr.gov.pl, a zatem niezgodnie z pkt 11.2.7 Regulaminu Konkursu.

Informujemy, że Regulamin Konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji Komisji konkursowej, w związku z powyższym zamieszczona lista wniosków odrzuconych pod względem formalnym jest ostateczna.

***     

Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można składać do 9 marca 2016 r.

Rodzaje projektów

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać: 

 1. projekty telewizyjne,
 2. projekty radiowe,
 3. publikacje prasowe,
 4. projekty internetowe.

Uczestnicy konkursu

Do udziału w konkursie zapraszamy nadawców telewizyjnych i radiowych, wydawców tytułów prasowych, wydawców portali internetowych, biura reklamy ww. podmiotów oraz producentów nagrań telewizyjnych lub radiowych, spełniających warunki określone w Regulaminie.

Wartość dofinansowania

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 150 000 zł oraz maksymalnej wysokości dla:

 1. projektów telewizyjnych – 1 500 000 zł (przy czym dla projektów product placement – 400 000 zł oraz dla projektu promującego Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 400 000 zł),
 2. projektów radiowych – 700 000 zł,
 3. projektów prasowych – 600 000 zł,
 4. projektów internetowych – 900 000 zł.

Tematyka projektów

W konkursie dopuszcza się dofinansowanie jedynie projektów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym (poradnikowym). Tematyka projektów musi mieć charakter horyzontalny, tj. projekty muszą dotyczyć więcej niż jednego programu operacyjnego realizowanego w latach 2014-2020.

Szczególnie ważnymi grupami odbiorców są małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby młode. Wsparcie może uzyskać także jeden projekt promocyjny dedykowany promocji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Terminy, liczba projektów

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 9 marca 2016 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju).

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 kwietnia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

Jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację więcej niż jednego projektu.

Ocena wniosków

Wnioski będą oceniane pod kątem formalnym, merytorycznym i budżetowym, według kryteriów wskazanych w Karcie Oceny Projektu. Stanowi ona załącznik do Regulaminu konkursu.

Uwaga:

Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa Regulamin Konkursu (PDF 280 KB).

Informacje dodatkowe

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi).

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne odbyło się 25 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w sali Pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas spotkania:

 1. Ogólne założenia konkursu (PDF 518 KB)
 2. Składanie i ocena wniosków (PDF 347 KB)
 3. Umowa dotacyjna i realizacja projektu (PDF 485 KB)
 4. Rozliczenie projektu dotacyjnego (PDF 355 KB).

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich (PDF 280 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu:

 1. Formularze wniosku o przyznanie dotacji:
  1. Formularz wniosku – linia tematyczna 6.1. – projekty telewizyjne (DOCX 75 KB),
  2. Formularz wniosku – linia tematyczna 6.2. – projekty radiowe (DOCX 72 KB),
  3. Formularz wniosku – linia tematyczna 6.3. – publikacje prasowe (DOCX 74 KB),
  4. Formularz wniosku – linia tematyczna 6.4. – projekty internetowe (DOCX 73 KB).
 2. Karta oceny projektu:
  1. Załącznik 2.1.  Karta oceny formalnej (PDF 99 KB),
  2. Załącznik 2.2. – Karta oceny merytorycznej (PDF 133 KB),
  3. Załącznik 2.3. – Karta oceny budżetowej (PDF 118 KB).
 3. Wzór umowy dotacyjnej (PDF 169 KB),
 4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (PDF 148 KB),
 5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej  (PDF 107 KB),
 6. Wzór wizualizacji (PDF 225 KB).

Przydatne informacje

 1. Informacja o działaniach komunikacyjnych na temat Funduszy Europejskich (PDF 619 KB),
 2. Strategia komunikacji polityki spójności 2014-2020 (PDF 2 MB),
 3. Poradnik językowy „Jak pisać o Funduszach Europejskich?” (PDF 9 MB),
 4. Poradnik „Prosto o konkursach Funduszy Europejskich” (PDF 3 MB),
 5. Rekomendowany szczegółowy budżet projektu (XLS 55 KB).

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania (PDF 304 KB)