Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana rozporządzeń unijnych w odpowiedzi na pandemię COVID-19

1 kwietnia wszedł w życie pakiet rozporządzeń wprowadzających zmiany w obowiązujących regulacjach unijnych. Rozporządzenia pozwolą szybko udostępnić środki z budżetu UE na walkę z kryzysem wywołanym koronawirusem. Inicjatywa inwestycyjna Komisji Europejskiej ma wspierać systemy opieki zdrowotnej, rynki pracy i inne zagrożone gałęzie gospodarek Unii Europejskiej.

Rozporządzenie 2020/460 zmienia rozporządzenia o funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (nr 1301/2013, nr 1303/2013 i nr 508/2014), w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa). Rozszerzony został zakres Funduszu Solidarności UE oraz zmieniono rozporządzenie dotyczące sektora transportu lotniczego.

Zmiany mają umożliwić i ułatwić inwestycje w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w pozostałych sektorach ich gospodarek oraz zapewnić pomoc finansową członkom UE, a także krajom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do UE.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami aktów prawnych na stronie EUR-Lex

W reakcji na pogarszającą się sytuację KE pracuje nad nową propozycją legislacyjną, która ma na celu umożliwienie wdrożenia szczególnych środków pozwalających na maksymalną elastyczność w wykorzystaniu środków z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.