Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Skrócenie terminu składania wniosków o dofinansowanie do 31.03.2021 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając na podstawie z § 3 ust. 5 Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców” dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus” informuje, że w związku z dużą liczbą złożonych wniosków w I rundzie konkursu skróceniu ulega termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu do 31.03.2021 r.

W związku z powyższym, dokonano zmiany Regulaminu konkursu w zakresie skrócenia do 31.03.2021 r. naboru w ramach trwającej II rundy konkursu, która staje się jednocześnie ostatnią rundą konkursu. Ponadto, w związku z zastosowaniem trybu skrócenia naboru wniosków, porządkowo wykreśleniu ulega § 3 ust. 5 dotychczas obowiązującego Regulaminu konkursu.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.