Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Sprawdź sierpniowe konkursy

Przed nami kolejny miesiąc i nowe konkursy na dotacje z Funduszy Europejskich. Sprawdź zebraną ofertę wszystkich naborów unijnych, które ruszają od sierpnia lub trwają w tym miesiącu. Wśród nich znajdziesz 29 konkursów z programów ogólnopolskich, 102 konkursy z programów regionalnych i 4 konkursy w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poniżej najważniejsze informacje o naborach.  

Co dla przedsiębiorców

Sierpień to szansa zarówno dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców, gdyż prawie 60% konkursów jest kierowanych właśnie do nich. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dotacje przede wszystkim w ramach programów związanych z badaniami i rozwojem, rewitalizacją czy nauką i edukacją.

Jeśli działasz w sektorze MŚP możesz ubiegać się o dofinansowanie na zakup usługi, która wspiera wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej w twoim przedsiębiorstwie. Usługa może polegać m.in. na doradztwie, szkoleniu lub udostępnieniu przestrzeni biurowej, banków danych, badań rynku. Warunkiem jest, aby usługi były świadczone przez instytucje otoczenia biznesu, akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki dotacji dofinansujesz również początkową inwestycję związaną z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Otwiera się również konkurs dla przedsiębiorstw, które wytwarzają energię z odnawialnych źródeł energii i są koordynatorem lub członkiem klastra energii. Takie firmy mogą pozyskać pieniądze na inwestycje w budowę nowych lub przebudowę instalacji, które zwiększają zainstalowaną moc. Dotyczy to jednostek wytwarzania energii wykorzystujących m.in. energię wiatru, biomasę, biogaz, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

Do końca sierpnia szansę na dotację mają konsorcja MŚP z Polski Wschodniej. Jeśli działasz w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim lub świętokrzyskim wspólnie z innymi firmami ubiegaj się o dotacje na stworzenie wspólnego produktu (produkty sieciowe).

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców do końca sierpnia otwarty jest jeszcze konkurs na inwestycje w badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Fundusze na ochronę środowiska

W sierpniu otwartych będzie 13 naborów w programach regionalnych, które wspierają ochronę siedlisk i gatunków. Dotyczy to w szczególności tych, znajdujących się na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Środki można także otrzymać na tworzenie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych. Sierpień to szansa dla jednostek samorządów terytorialnych na budowę i modernizację niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną. 

Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw społecznych

Prowadzisz lub organizujesz szkolenia? Masz specjalistyczną wiedzę lub znasz osoby z taką wiedzą? Zdobądź środki na przeszkolenie przedsiębiorstw społecznych z zamówień publicznych. Są to pracownicy np. spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki non-profit, czy też fundacji lub stowarzyszenia. 

Dotacje na opracowanie modelowych rozwiązań społecznych

Dla firm, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych lub uczelni, które mają doświadczenie w opracowywaniu modeli i rozwiązań w obszarach społecznych w sierpniu otwierają się możliwości pozyskania pieniędzy na takie projekty. Dotyczy to m.in. przygotowania modelu wsparcia w pracy dla osób z niepełnosprawnościami, czy modelu realizacji praktycznej nauki zawodu. Kolejnym obszarem są rozwiązania dotyczące zjawiska „szarej strefy”, podnoszenia kompetencji pracowników administracji publicznej, czy wspierania polskiej przedsiębiorczości rodzinnej.  

Pomoc dla szkół

Instytucje oświaty i uczelnie mogą ubiegać się o wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Dofinansowanie ma na celu nie tylko doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, ale środki są także przeznaczone na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Co z nauczaniem przedszkolnym?

Dofinansowanie otrzymają również projekty związane z tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego, a także wygenerowaniem dodatkowych miejsc w istniejących już placówkach.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany jakimś konkursem, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:


ogólnopolskie programy (XLSX 23 KB)

regionalne programy  (XLS 143 KB)

programy współpracy transgranicznej (XLSX 15 KB)

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych! A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych dla przedsiębiorców! Zapraszamy do śledzenia strony.