Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ruszył remont trzech kanałów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Kanały Grunwaldzki, Mioduński i Tałcki, a następnie Szymoński i Łuczański zostaną przebudowane dzięki czemu poprawi się drożności szlaku wodnego oraz infrastruktury służącej do jego obsługi. Inwestycja powstaje przy wsparciu środków unijnych z Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W uroczystości, podczas której podpisano umowy na przebudowę i umocnienie pierwszych trzech kanałów, udział wziął wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

"Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest najpopularniejszym i najpiękniejszym szlakiem żeglugowym północno-wschodniej części Polski. Przebudowa kanałów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększy potencjał turystyczny regionu, z zachowaniem jego walorów środowiskowych. Inwestycja jest możliwa, dzięki dofinansowaniu unijnemu, które wyniosło  98 mln zł. Remontu pięciu kanałów to koszt ponad 150 mln zł" - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Koszt remontu Kanałów Grunwaldzkiego, Tałckiego i Mioduńskiego to ponad  65 mln zł. Wody Polskie w przyszłym miesiącu ogłoszą przetarg na roboty budowlane na Kanale Szymońskim, a pod koniec 2020 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na Kanał Giżycki, który będzie ostatnim element projektu. Prace będą prowadzone w latach 2020-2023. Roboty budowlane na Kanale Grunwaldzkim powinny zostać zakończone w 2021 roku, na dwóch pozostałych – w 2022 roku. Natomiast na kanałach Szymońskim i Giżyckim do 2023 r.

Projekt „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka” obejmuje pięć odrębnych zadań:

  1. Przebudowę i umocnienie Kanału Tałckiego - łączącego jezioro Tałtowisko z jeziorem Tałty. Przebudowa obejmie 1,6 km kanału.
  2. Przebudowę i umocnienie Kanału Mioduńskiego - łączącego jeziora Kotek i Szymon. Przebudowa obejmie 1,92 km kanału.
  3. Przebudowę  i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego - łączącego jeziora Kotek i Tałtowisko. Przebudowa obejmie 0,47 km kanału.
  4. Przebudowę i umocnienie Kanału Szymońskiego - łączącego Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Najdłuższy kanał mazurski na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Przebudowa obejmie 2,36 km kanału.
  5. Przebudowę i umocnienie części Kanału Łuczańskiego/Giżyckiego - łączącego jeziora Niegocin i Kisajno. Kanał zlokalizowany jest w zachodniej części Giżycka. Prace remontowe obejmą 2,13 km.

Inwestycje są niezbędne ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona jest też drożność niektórych odcinków kanałów i jezior spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich (śluzy, mostów, kładek itp.).

W wyniku realizacji tych prac wzrośnie długość wybudowanych lub zmodernizowanych wodnych szlaków turystycznych o ok. 8,5 km, zostanie udrożnionych 5 kluczowych elementów szlaku co przełoży się na wzrost liczby turystów, korzystających ze szlaku.