Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad 1 mld zł - będzie drugie i trzecie zwiększenie funduszu pożyczek płynnościowych z Programu Inteligentny Rozwój

O 500 mln zł zwiększy się fundusz pożyczek płynnościowych finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój. 200 mln zł to kwota, którą chcemy przeznaczyć dla nowych pośredników finansowych na nowe nabory, a pozostałe 300 mln zostanie rozdysponowanych między pośredników zależnie od wyników oceny złożonych wniosków. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chce, aby Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z nowymi instytucjami finansowymi, żeby usprawnić obsługę wniosków przedsiębiorców zainteresowanych finansowaniem bieżącej działalności na korzystnych warunkach.

pożyczki płynnościowe

"Oferta jest skrojona pod biznes. Wszystko po to żeby pomoc była wypłacana szybko. To nie są pieniądze, które mają leżeć na kontach i czekać na lepsze czasy. One mają te lepsze czasy przybliżać. Jesteśmy na ostatniej prostej uzgodnień z BGK w kwestii kolejnych 200 milionów dla nowych pośredników. Będą więc pieniądze dla nowych firm. Na początku przyszłego tygodnia BGK ogłosi nowy konkurs na pośredników. Do połowy czerwca planujemy uzyskać akceptację Komitetu Monitorującego dla kolejnego zwiększenia funduszu pożyczkowego. Nasza propozycja to 300 mln. W sumie powiększymy fundusz pożyczek płynnościowych z aktualnych 550 mln do 1 mld 50 mln zł – zapowiada Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej."

 Minister Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę, że oszacowanie potrzebnych środków jest możliwe dzięki zdecydowanemu przyspieszeniu w ocenie złożonych wniosków. A to umożliwi dokładkę i ogłoszenie nowych naborów.

"Pośrednicy finansowi już podjęli decyzje o przyznaniu pożyczek na blisko 40% pierwotnej alokacji. Jeden z pośredników podpisał już umowy pożyczkowe na 50% swojej alokacji, spodziewamy się że pozostali wkrótce też przekroczą ten pułap. Przyspieszenie w ocenie wniosków jest znaczne, a w drugiej połowie czerwca będziemy mieli nowych pośredników, którzy otworzą nabory – dodaje Małgorzata Jarosińska-Jedynak."

 Atrakcyjne warunki pożyczek płynnościowych

  • ubiegać się o nie mogą mikro, małe i średnie firmy z całej Polski (bez ograniczeń dotyczących lokalizacji i charakteru działalności ani branży);
  • kwota pożyczki ustalana jest w zależności od indywidualnej sytuacji firmy, jako:

          - dwukrotność zeszłorocznych wynagrodzeń w przedsiębiorstwie; lub
          - 25% zeszłorocznych obrotów; lub
          - w uzasadnionych przypadkach, jako kwota zapotrzebowania na kapitał obrotowy firmy w ciągu najbliższych 18 miesięcy;

  • brak jest ograniczeń co do liczby pożyczek, z zastrzeżeniem, że łączna wartość finansowania dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł;
  • spłata pożyczki może potrwać do 6 lat, w tym czasie można skorzystać z maksymalnie półrocznej karencji w spłacie, a w pierwszych dwóch latach – również z maksymalnie dwumiesięcznych wakacji kredytowych;
  • w przypadku pożyczek do 100 tys. zł co do zasady zabezpieczeniem jest jedynie weksel in blanco, w przypadku wyższych kwot – zabezpieczenie ustali pośrednik;
  • pożyczek udzielają pośrednicy finansowi, których listę, wraz ze szczegółowymi informacjami o instrumencie, można znaleźć na stronie BGK