Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe obowiązki beneficjentów dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych

Opublikowane 25 maja 2021 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych nakłada na beneficjentów wsparcia z budżetu państwa dodatkowe obowiązki komunikacyjne, dotyczące komunikacji wsparcia ze środków budżetu państwa.

Szczegóły, w tym informacje dotyczące sytuacji w których powstają nowe obowiązki znajdują się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W związku z tym, że ww. obowiązki nie dotyczą komunikacji i zapewnienia widoczności wsparcia z Unii Europejskiej, nie są planowane zmiany w „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020” i w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”. Zakres i zasady wypełniania obowiązków w obszarze komunikacji Funduszy Europejskich czy konkretnych programów polityki spójności nie ulegają zmianom.