Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje drugiego europejskiego pakietu antywirusowego

Drugi europejski pakiet legislacyjny - Coronavirus Investment Initiative Plus - oraz Just Transition Fund – to najważniejsze tematy telekonferencji minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z Claudią Dörr-Voß, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Gospodarczych i Energii Niemiec. Minister rozmawiała też z przedstawicielem Komisji Europejskiej na temat wykorzystania funduszy unijnych na wsparcie zatrudnienia w trakcie pandemii.

Walka z koronawirusem to obecnie najważniejsze wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. 2 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła kolejne propozycje zmian w pakiecie legislacyjnym polityki spójności na lata 2014-2020 (Coronavirus Response Investment Initiative Plus). Nowe propozycje Komisji Europejskiej zakładają większą elastyczność w przesuwaniu funduszy UE na walkę z koronawirusem. Chodzi o możliwość przesuwania środków pomiędzy funduszami (na przykład z Europejskiego Funduszu Społecznego do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) i kategoriami regionów.

Drugi pakiet Komisji Europejskiej na rzecz walki z koronawirusem – perspektywa Polski

"Wiele propozycji jest zgodnych z tym, co postulowała Polska. Potrzebujemy większej elastyczności, by sprostać pandemii – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak. - Jednak drugi pakiet nadal nie wyczerpuje możliwych środków ułatwiających szybkie wykorzystanie funduszy na cele COVID-19. Potrzebne są zmiany, które pozwoliłyby zabezpieczyć obecnie realizowane projekty. Dlatego zachęcamy Komisję Europejską do zaproponowania dalszych środków "- dodała. 

Polska chce, aby kolejny (trzeci) pakiet propozycji służących walce z pandemią COVID-19 zawierał także między innymi wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków do końca 2024 r., zapewnienie elastycznego i szybkiego podejścia KE do ewentualnych potrzeb zmiany wskaźników dla danego programu operacyjnego, zmianę przepisów dotyczących rozliczania projektów w oparciu o koszty uproszczone. Polska proponuje też żeby KE uelastyczniła przepisy także dla polityki spójności na lata 2021-2027.

Drugi pakiet Komisji Europejskiej na rzecz walki z koronawirusem – Perspektywa Niemiec

Niemcy podobnie jak Polska mają już zakontraktowane ponad 80% środków z polityki spójności, dlatego w ograniczonym zakresie będą mogły korzystać z propozycji KE z perspektywy 2014-20. Dla Niemiec i dla Polski szczególnie ważna jest kwestia utrzymania już realizowanych inwestycji, dlatego kluczowa jest pewność prawna i odpowiednia interpretacja pojęcia siły wyższej w realizacji programów.

Dyskusja o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Tematem rozmowy było także zaproponowane przez Komisję Europejską 14 stycznia 2020 r. rozporządzenie ustanawiające Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund, JTF), który ma wchodzić w zakres pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata 2021-2027. JTF ma dysponować budżetem w wysokości przynajmniej 7,5 mld EUR. Celem JTF jest wsparcie regionów w przezwyciężaniu społeczno-gospodarczych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Polska ma otrzymać z JTF 2 mld euro.

Wsparcie dla zatrudnienia

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak rozmawiała dziś także z dyrektorem generalnym w Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE Joostem Korte. Tematem rozmowy były propozycje Polski dotyczące wykorzystania funduszy unijnych na wsparcie zatrudnienia w trakcie pandemii.