Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inwestycjawkadry.pl szansą dla przedsiębiorców

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) na stronie Inwestycjawkadry.pl to największa i najpopularniejsza wyszukiwarka usług rozwojowych w kraju (m.in. szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych, coachingu i mentoringu).

RUR w nowej odsłonie skupia się na przedsiębiorcy z sektora MŚP i jego potrzebach. Od teraz to przedsiębiorca uzyska narzędzia, które pozwolą mu w łatwy i intuicyjny sposób znaleźć usługę najlepiej dostosowaną do jego potrzeb oraz uzyskać dofinansowanie na częściowe pokrycie jej kosztów. Dofinansowanie usług wybranych za pośrednictwem RUR można uzyskać w ramach projektów Podmiotowego Finansowania Usług (PSF) realizowanych przez samorządy województw.

Dofinansowanie, w zależności od rozwiązań przyjętych w danym regionie, może mieć m.in. formę bonu rozwojowego lub refundacji kosztów usługi.

RUR na Inwestycjawkadry.pl w nowej odsłonie to system, który otwiera szereg możliwości wpływania na sektor dostawców usług. Firmy szkoleniowe zarejestrowane w RUR będą musiały spełnić jednolite standardy dotyczące jakości świadczonych usług. Ważnym narzędziem będzie także mechanizm oceny usług przez osoby korzystające z wyszukiwarki. Pozwoli to na stopniową eliminację usług o niskiej jakości, które nie spełniają oczekiwań odbiorców wsparcia. Poza tym system ocen będzie stanowił informację zwrotną dla przyszłych użytkowników.

Niezbędnik Przedsiębiorcy:

Podmiotowy System Finansowania (PSF) – schemat dystrybucji środków z Funduszy Europejskich przeznaczonych na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i pracowników, który opiera się na podejściu popytowym; pozwala na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych;

Operator wsparcia – podmiot odpowiedzialny za kompleksową obsługę przedsiębiorców w ramach projektu PSF, w tym m.in. pomoc w wyborze usług rozwojowych w RUR, udzielenie wsparcia finansowego na dofinansowanie usług oraz wsparcie na etapie realizacji i rozliczania usługi;

Bon rozwojowy – jeden z modeli finansowania w ramach PSF, stanowi rodzaj „waluty”, którą płaci się za usługi szkoleniowe bądź doradcze;

Refundacja kosztów usługi – jeden z modeli finansowania w ramach PSF oparty na częściowej refundacji kosztów po ich poniesieniu przez przedsiębiorcę.

 Wejdź na Inwestycjawkadry.pl i zadbaj o przyszłość swojego biznesu!

Gdzie szukać informacji?

Skontaktuj się z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod numerem infolinii: 801 808 108 w godzinach 8.00-18.00 (poniedziałek – piątek) lub napisz wiadomość na info@inwestycjawkadry.pl