Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Przedstawiamy działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19.

Dla kogo pomoc?

Sprawdź, czy Twoja firma może skorzystać z pomocy antykryzysowej!

Jest ona kierowana do przedsiębiorców (osób fizycznych), którzy nie zatrudniają pracowników. Chodzi o osoby samozatrudnione, którym spadły obroty w wyniku epidemii COVID-19.

Dofinansowane zostaną bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

Gdy spadek obrotów wyniesie:

  • co najmniej 30% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie;
  • co najmniej 50% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie;
  • co najmniej 80% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. 

Ze wsparcia możesz skorzystać przez 3 miesiące! Rząd może wydłużyć ten okres w zależności od sytuacji w kraju. 

Jak liczony będzie spadek obrotów?

Aby wyliczyć spadek obrotów, weź pod uwagę 2 kolejne miesiące w 2020 r. (dowolnie przez Ciebie wskazane, np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych. Zestaw je z dwoma tymi samymi miesiącami w 2019 r. Na tej podstawie wyliczasz spadek obrotów dla całego okresu, dla którego ubiegasz się o dofinansowanie.

Gdzie zgłosić się po wsparcie?

Wnioski o dofinansowanie przyjmują powiatowe urzędy pracy (PUP).

Pomoc krok po kroku

Krok 1. Wybierz właściwy PUP i sprawdź terminy

Wybierz PUP właściwy ze względu na miejsce prowadzenia Twojej działalności gospodarczej. Sprawdź termin naboru wniosków na stronie internetowej urzędu. 

Krok 2. Dokumenty i oświadczenia 

Skompletuj wymagane dokumenty i oświadczenia. Szczegóły znajdziesz naplatformie praca.gov.pl

Krok 3. Wyślij wniosek! 

Wypełnij i wyślij wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej dowłaściwego PUP poprzez platformę praca.gov.pl

Pamiętaj! Na złożenie wniosku masz 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Przedsiębiorco!

Jeśli utrzymasz prowadzenie firmy przez okres, na który to wsparcie uzyskałeś, nie będziesz musiał zwracać otrzymanej pomocy.  Jeśli zawiesisz działalność gospodarczą w okresie, na który to wsparcie uzyskałeś, zwracasz otrzymane pieniądze bez odsetek (proporcjonalnie do czasu, kiedy jej nie prowadziłeś). Masz na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie możesz otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Dofinansowanie jest wypłacane w miesięcznych transzach, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. 

Zapoznaj się z ulotką Działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19 (dla samozatrudnionych) (PDF 0,3 MB)