Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Będą jeszcze lepsze gwarancje dla firm

Gwarancje zabezpieczą także kredyty odnawialne w rachunku bieżącym. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowuje zmiany, które ułatwią korzystanie z takich kredytów. W Programie Inteligentny Rozwój (POIR) planujemy uruchomienie nowego funduszu pożyczkowego o wartości co najmniej 400 mln złotych, który zapewni przedsiębiorstwom finansowanie kapitału obrotowego na czas oddziaływania kryzysu związanego z pandemią.

Gwarancje dla przedsiębiorców

Wiarygodność i bezpieczeństwo – tego potrzebują polskie firmy. Pieniędzy na rozwój firm nie może zabraknąć w szczególnym czasie walki z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotowały lepszą ofertę dla firm, która jest związana z przeciwdziałaniem skutkom COVID19.

Najważniejszą nowością w zasadach gwarancji BIZNESMAX w kredytach dla MŚP udzielanych przez banki komercyjne będzie objęcie gwarancją kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym.

W POIR planujemy uruchomienie nowego funduszu pożyczkowego o wartości co najmniej 400 mln złotych, który zapewni przedsiębiorstwom finansowanie kapitału obrotowego na czas oddziaływania kryzysu związanego z pandemią. BGK będzie udzielać pożyczek na bardzo atrakcyjnych warunkach, poprzez pośredników (fundusze pożyczkowe, agencje rozwoju regionalnego). Grupa docelowa to MŚP, które dotychczas były w dobrej sytuacji, jednak w związku z pandemią mogą mieć problem z utrzymaniem bieżącej płynności (pokryciem zobowiązań wobec dostawców, pracowników, zobowiązań publicznych).

Zakładamy również 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału, a także możliwość skorzystania co roku z "wakacji pożyczkowych", a więc przesunięcia spłaty jednej lub dwóch rat na kolejne lata.

Uruchomienie funduszu pożyczkowego wymaga uzgodnień z Komisją Europejską, z którą już rozmawiamy o tej propozycji.