Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Student w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wirtualna praktyka

Niełatwo jest zapewnić studentom medycyny warunki zbliżone do rzeczywistości klinicznej i ambulatoryjnej, w których przyjdzie im później pracować. To duże wyzwanie dla tych, którzy szkolą przyszłych lekarzy. Takie właśnie możliwości stwarza Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Centrum mieści się w osobnym, specjalnie zaprojektowanym budynku w całości przeznaczonym na praktyczną naukę zawodu. Znajdują się tam oddziały oraz wyposażenie spotykane w typowych jednostkach medycznych. Osobną część stanowi infrastruktura pozwalająca na stosowanie tak zwanych serious games. Są to realistyczne, interaktywne symulacje katastrof i wypadków. Studenci w rzeczywistości wirtualnej wykonują czynności ratunkowe. Od selekcji ofiar, przez diagnozę, do terapii.

– Staramy się, żeby te najprostsze rzeczy, które na pewno będą codziennością lekarza, były tutaj dobrze przećwiczone – mówi dr Beata Wudarska, kierująca Centrum. Gros zajęć stanowią symulacje o wysokiej wierności z udziałem fantomów, pozwalające zmierzyć się z dolegliwościami, z jakimi przyszli medycy spotkają się w codziennym życiu. Zadaniem studentów jest postępować zgodnie z posiadaną wiedzą. Ich działania są rejestrowane, a następnie analizowane wspólnie z doświadczonymi lekarzami.

Symulacje katastrof i wypadków
Gry użytkowe (ang. serious games) to komputerowe symulacje rzeczywistości, których zastosowanie wykracza poza rozrywkę. Służą treningowi, zdobyciu doświadczenia, rozwiązywaniu ważnych problemów w warunkach wirtualnych. Ich znaczenie w edukacji stale rośnie. 

– Pozwalamy naszym studentom popełniać tutaj pomyłki. Wypracowujemy większą samodzielność i pewność siebie. Dzięki nowym formom edukacji studenci mają możliwość już w trakcie studiów zetknąć się z sytuacjami, które kiedyś poznawali dopiero w trakcie rezydentury lub stażu – podsumowuje dr Beata Wudarska.

Projekt: Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Wartość: ok. 18,8 mln zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): ok. 15,9 mln zł, Program Wiedza Edukacja Rozwój