Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

hala produkcyjna

Twórczy wybuch

Wybuch kojarzymy z destrukcją. Tymczasem jest metoda pozwalająca wykorzystać energię eksplozji do wykonywania skomplikowanych połączeń. Sztukę tę opanował opolski Explomet.

Są takie rodzaje metali i stopów, których nie można ze sobą scalić tradycyjnymi sposobami. – Nauczyliśmy się wytwarzać połączenia wielometaliczne metodą symultanicznego platerowania. Wiążemy wiele warstw jednocześnie w wyniku wybuchu. Pozwala to na trwałe scalenie takich materiałów, jak: stopy aluminium z miedzią, stopy tytanu ze stopami aluminium, stal ze stopami tytanu – mówi Aleksander Gałka, jeden ze współwłaścicieli firmy. Materiały tego typu są stosowane do budowy aparatury chemicznej, jako łączniki spawalnicze w metalurgii, w przemyśle stoczniowym czy aeronautycznym.

Projekt pozwolił Explometowi opracować technologię gotową do zastosowania w produkcji. Druga jego część polegała na stworzeniu zaplecza technicznego umożliwiającego badania w skali makro. – W warunkach laboratoryjnych, gdy pracujemy na próbkach wielkości kartki zeszytu, można osiągnąć prawie wszystko. O wiele trudniej przeskalować tę technologię do wielkości przemysłowych. Te same materiały w formacie kilkunastu metrów kwadratowych zachowują się inaczej. Niektórych rzeczy nie da się policzyć, dlatego trzeba to sprawdzić w warunkach produkcyjnych – dodaje Zygmunt Szulc, współwłaściciel firmy.

Udoskonalenia tej technologii są wprowadzane niemal każdego roku. Dlatego firma ściśle współpracuje z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Chętnie też organizuje staże i praktyki dla studentów Politechniki Opolskiej oraz innych krajowych uczelni technicznych.

Technologia wybuchowego platerowania
Technologia wybuchowego platerowania metali rozwija się intensywnie od połowy minionego wieku. Jest to gałąź produkcji, w której, poza górnictwem, cywilne zużycie materiałów wybuchowych jest największe.

Dziś ponad 90 proc. produkcji trafia na eksport. Właściciele dodają: – Mimo że jesteśmy małą firmą, należymy do piątki światowych producentów, którzy najlepiej posługują się technologią wybuchowego platerowania. Między innymi dzięki unijnym dotacjom.

Projekt: Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w EXPLOMET celem opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania metodą wybuchowego platerowania wielowarstwowych kompozytów metalicznych na potrzeby budowy specjalistycznej aparatury procesowej, elementów złącznych nowoczesnych instalacji przesyłu energii elektrycznej oraz hybrydowych konstrukcji metalowych
Wartość: prawie 10,97 mln zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): ok. 6,03 mln zł, Opolski Program Regionalny