Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Mężczyzna (opiekun) przyniósł obiad starszej kobiecie

Międzypokoleniowa podróż

„Babcia i dziadek z klasą” czy „Pakiet opieki wytchnieniowej” to tylko dwie z czterech innowacji społecznych, które zostały docenione przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Do współpracy zaprosiło ono organizacje i osoby, które mają konkretne pomysły na poprawę jakości życia osób starszych, zależnych i ich opiekunów.

Postępujące starzenie się społeczeństwa wymaga mądrych innowacji społecznych. Stąd potrzeba ich wspierania. Większość z ponad 150 zgłoszeń, które wpłynęły do „ę”, koncentrowała się na budowie i wzmacnianiu więzi, często międzypokoleniowych. To właśnie relacje i sieci wsparcia są najlepszym przepisem na dobrą, samodzielną starość. – Pomogliśmy tym inicjatywom rozwinąć się, sprawdzając ich działanie w praktyce – opowiada Karolina Śmigiel, koordynatorka projektu „Generator innowacji. Sieci wsparcia”.

– Wybraliśmy do testów 28 inicjatyw. Każda z nich dostała 20-50 tys. zł na testy swojego pomysłu. Do ostatniej fazy projektu przeszły cztery pomysły o najwyższym potencjale. Będziemy je upowszechniać na skalę ogólnopolską. Zależy nam, aby stały się one częścią systemowych rozwiązań – tłumaczy Karolina Śmigiel. Pierwszy to „Babcia i dziadek z klasą”, w którym seniorzy włączają się w życie szkolnych społeczności. Uczestniczące w „Obiadach terapeutycznych” osoby z niepełnosprawnością intelektualną podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowują posiłki i dostarczają je seniorom. W „Pakiecie opieki wytchnieniowej” oferowane są m.in. wsparcie psychologiczne i rehabilitacja dla opiekunów osób starszych. Czwartą inicjatywą jest „Teatr reminiscencyjny”. Testy tej metody w Ośrodku Alzheimerowskim przyniosły niesamowite efekty – osoby, które nie mówiły, zaczęły wydawać dźwięki i artykułować słowa.

Seniorzy pod nadzorem
- ponad 1,3 mln osób starszych potrzebuje opieki
- rodzina i przyjaciele pomagający seniorom wykonują pracę, której ekwiwalent szacuje się na 250 tys. etatów
Źródło: GUS

Towarzystwo „ę” udostępnia scenariusz działań każdego z tych projektów, materiały edukacyjne, kosztorys, formularze, a nawet wzory umów. – Chętnie pomożemy bezpłatnie w realizacji. Przyjedziemy, wesprzemy w rozpoznaniu potrzeb danej społeczności, doradzimy krok po kroku, jak uruchomić projekt – zachęca Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Projekt: Generator innowacji. Sieci wsparcia
Wartość: ok. 2,75 mln zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): ok. 2,6 mln zł, Program Wiedza Edukacja Rozwój