Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

dwie dziewczynki siedzą tyłem na houseboacie

Synergia to siła

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego – to jedna z myśli przewodnich, którymi kieruje się fundacja Projekt Arché. Tę maksymę widać w „Synergii”, który pod swoje skrzydła wziął 26 rodzin zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Innowacyjne społecznie działania dają mieszkańcom motywację do podejmowania kolejnych akcji i wiarę, że wspólnie mogą zmieniać siebie i swoje otoczenie.

– Pracę w tych środowiskach podzieliliśmy na dwa etapy – tłumaczy Kamil Purłan, prezes fundacji. – W pierwszym z nich skupiamy się na każdym członku rodziny, dając mu do dyspozycji specjalistów od asertywności, gospodarowania budżetem domowym czy psychologa. Dzięki temu motywujemy całą rodzinę do zmiany sposobu życia. Drugi etap to integracja środowiska lokalnego, w którym żyje rodzina – dodaje.

Fundacja pomaga stworzyć wolontariacką grupę inicjatywną. Jej zadaniem jest wymyślić sposoby, by polepszyć życie całej społeczności. – Ich propozycje bywają różne, np. zbudowanie wiaty do spotkań sąsiedzkich, placu zabaw czy siłowni na świeżym powietrzu – mówi Kamil Purłan. – Po naszej stronie leżą finanse oraz pomoc doradcza instruktorów, resztą zajmują się mieszkańcy. Wspólny cel integruje wszystkich, nagle cała wieś jest czymś zajęta.

Projekt „Synergia” w liczbach:
Warsztaty psychologiczne: 240 godz.
Warsztaty na temat ekonomii społecznej: 240 godz.
Warsztaty z gospodarowania budżetem domowym: 240 godz.
Warsztaty z wolontariatu rodzinnego: 240 godz.
Warsztaty ze wzmocnienia więzi rodzinnych: 240 godz.

Projekt Arché jest jedyną fundacją w Polsce, która wypożycza pływający dom.

Budżet projektu to w dużej mierze pieniądze z UE, ale jego część pochodzi z wynajmu pływającego domu znajdującego się na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Fundacja prowadzi przedsiębiorstwo społeczne zajmujące się czarterowaniem tzw. houseboata, przeznaczonego nie tylko dla doświadczonych sterników. Jednostka jest bezpieczna, prosta w obsłudze i sterowaniu. – Pieniądze zarobione w ten sposób przeznaczamy na utrzymanie przedsiębiorstwa, pozostałe zasilają projekty, m.in. „Synergię”. Wspieramy chorych na stwardnienie rozsiane czy aktywizujemy osoby bezrobotne – wyjaśnia prezes Arché.

Projekt: Synergia
Wartość: ok. 1 mln zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): ok. 850 tys. zł, Warmińsko-Mazurski Program Regionalny