Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

E-protokół to cyfrowy zapis dźwięku i obrazu z sali sądowej

Rozprawa jest rejestrowana

Co dokładnie powiedział świadek? Sąd i strony postępowania mogą to łatwo odtworzyć słowo po słowie dzięki wprowadzeniu e-protokołu. Sprawy cywilne i wykroczeniowe są rejestrowane (zapis audio lub wideo) już w ponad 3,5 tys. sal sądowych w całej Polsce.

Rozprawy w sądach powszechnych mogą trwać krócej, bo protokolant nie musi wszystkiego zapisywać. Jego rolą jest teraz jedynie oznaczenie najważniejszych miejsc w nagraniu. – Protokół elektroniczny, a mówiąc w skrócie: e-protokół, to cyfrowy zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia sądowego. Dzięki dofinansowaniu z unijnych funduszy wyposażyliśmy w kamery i mikrofony kolejnych 1300 sal sądowych. Zapis dźwiękowy albo audiowizualny zastępuje pełny pisemny protokół – mówi Dariusz Maślak, kierownik projektu, z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wyposażenie sal to tylko część infrastruktury, którą współtworzą serwery, okablowanie i oprogramowanie.

Początkowo środowisko sędziów podchodziło sceptycznie do zachodzących zmian. – Dziś w sprawach cywilnych i wykroczeniowych w pierwszej kolejności są rezerwowane sale, w których wdrożono e-protokół. Wśród efektów projektu warto wymienić: skrócenie czasu trwania rozpraw sądowych, obniżenie kosztów postępowań, możliwość przesłuchania świadków i stron na odległość, a także prezentacji dowodów w postaci elektronicznej. Wobec tego, że cały przebieg rozprawy jest rejestrowany, zwiększyła się transparentność postępowań oraz kultura na sali rozpraw – wylicza Dariusz Maślak.

E-protokół w sądach
Od 2010 r. w całej Polsce e-protokołem objęto 3567 sal rozpraw. W ponad 2800 z nich jest możliwość nawiązania wideokonferencji.

Wprowadzenie e-protokołu powoli zmienia obraz wymiaru sprawiedliwości. W pełni urzeczywistniła się bowiem zasada jawności postępowań. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku. Do zapisu rozpraw zainteresowani mają dostęp poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych. Strony rozprawy mogą też złożyć wniosek o transkrypcję uzasadnienia orzeczenia.

Projekt: Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)
Wartość: 132,5 mln zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 112 mln zł, Program Polska Cyfrowa