Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmieniliśmy termin naboru wniosków do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych w Programie Regionalnym Województwa Opolskiego

Nastapiła zmiana terminu naboru w działaniu 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (RPO WO). Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO nie było możliwe przeprowadzenie tego konkursu na przełomie maja i czerwca 2019 r.

Nowy termin naboru do tego działania zaplanowany jest na lipiec 2019 r.

Powodem zmiany są długotrwałe prace nad zmianą Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego na lata 2016-2020".

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w następnej aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok – wersja nr 6.