Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmieniliśmy termin naboru wniosków do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w Programie Regionalnym Województwa Opolskiego

Nastapiła zmiana terminu naboru w działaniu 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (RPO WO). Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO, nie było możliwe przeprowadzenie tego konkursu w lipcu 2019 r.

Nowy termin naboru zaplanowany jest na sierpień 2019 r.

Przesunięcie terminu naboru spowodowane jest koniecznością sporządzenia analizy dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie opolskim oraz czasem koniecznym do pozyskania i zweryfikowania znacznego zakresu danych dotyczących populacji dzieci do lat 3 oraz opieki żłobkowej w 71 gminach województwa opolskiego.

Dokument ten jest niezbędny do ogłoszenia i przeprowadzenia naboru, gdyż stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w następnej aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok – wersja nr 6.