Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Regulaminie konkursu dla poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

8 grudnia 2015 r. decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego zmianie uległy następujące załączniki do Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego:

  • Załącznik 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
  • Załącznik 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe,
  • Załącznik 8 - Wzór harmonogramu dokonywania wydatków.

Przedmiotowa zmiana Regulaminu Konkursu nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem wnioskodawców.