Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Regulaminie konkursu w poddziałaniu 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu w poddziałaniu 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego (RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15).

Termin rozstrzygnięcia konkursu przesunięto na 13 września 2016 r. Ponadto w związku z koniecznością uszczegółowienia i doprecyzowania wybranych zapisów wprowadzono niezbędne zmiany do treści Regulaminu i załączników. Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zapoznaj się z aktualną dokumentacją: