Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

Regionalny Program Zdrowotny (RPZ) jest obecnie w trakcie opiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Proces ten, wraz z procedurą zatwierdzenia RPZ, uniemozliwił ogłoszenie w planowanym terminie konkursu z poddziałania X.3.1 dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiającej poworty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej. W związku z zaistniałą sytuacją musieliśmy przenieść ogłoszenie konkursu na I kwartał 2019 roku.