Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne) Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020

W związku z tym, że nie było możliwe ogłoszenie zaplanowanego w listopadzie 2018 r. konkursu w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne) zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 6 z 31 lipca 2018 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Opolskiego 2014-2020 podjęła decyzję o zrezygnowaniu z tego naboru w roku 2018.

Decyzję o rezygnacji z naboru podjęto z uwagi na prowadzone w IV kwartale 2018 r. oceny merytoryczne projektów złożonych do dofinansowania w ramach naborów do działań:

  •  5.4 Gospodarka wodno-ściekowa,
  •  6.1 Infrastruktura drogowa – nabór w trybie pozakonkursowym,
  •  3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego,
  •  3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Brzeskiego,
  •  10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle).

oraz uwzględniając fakt osiągniecia założonych wskaźników w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne), które zostały ujęte w Ramach Wykonania.

Termin naboru w ramach procedury konkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne) został zaplanowany na rok 2019 r.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 na 2019 rok – wersja nr 1 z dnia 27 listopada 2018 r.