Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania 6.1.2 Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego

Zmieniono termin rozstrzygnięcia konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa z  29 lutego 2016 r. na 15 kwietnia 2016 r. Jest to spowodowane wydłużeniem terminu naboru oraz tym, że wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów skierowane do oceny merytorycznej podlegają negocjacjom.

Regulamin konkursu obowiązujący od 23 lutego 2016 r.