Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana regulaminu konkursu w ramach działania 8.2 Uczenie się przez całe życie, Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem informuje, że zmieniono zapis regulaminu konkursu dla działania 8.2 Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego (nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15) w pkt. 2.2. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, który przyjął brzmienie:

"Ogółem:  43 191 168,00 PLN,    
w tym wsparcie finansowe EFS: 40 791 659,00 PLN,
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 399 509,00 PLN".

Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozwoli osiągnąć cele i wskaźniki określone dla działania 8.2.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 4 stycznia 2016 r. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiana regulaminu nastąpiła zgodnie z Uchwałą nr 1486/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zaktualizowany regulamin znajduje się w ogłoszeniu o naborze.