Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.2.1 Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Wielkopolskiego informuje, iż zmieniono zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.2.1 w pkt. 2.4.3, który przyjął brzmienie:

"Nabór wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2015 r. od godziny 0.00 do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 15.30. Planowany termin zakończenia oceny wniosków przypada na kwiecień 2016 r. Jednocześnie IZ WRPO 2014+ dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć termin zakończenia oceny wniosków".

Zmiana zasad nastąpiła zgodnie z Uchwałą nr 1503/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. Załączniki nie ulegają zmianie.

Wydłużenie naboru zapewni złożenie przez wnioskodawców dobrych jakościowo, spełniających kryteria oceny wniosków o dofinansowanie. Zmiana zasad ubiegania się o dofinansowanie obowiązuje od 8 stycznia 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zaktualizowany dokument znajduje się w ogłoszeniu o naborze.