Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zatwierdzono projekty parasolowe w programie Brandenburgia-Polska

20 października 2016 r. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego program Interreg Brandenburgia-Polska. Podczas spotkania zatwierdzono pierwsze projekty oraz przyjęto uproszczenia w procedurze składania wniosków o dofinansowanie.

Ustalenia Komitetu Monitorującego

Komitet składający się z przedstawicieli administracji rządowej i regionalnej oraz reprezentantów organizacji pozarządowych z Polski i Brandenburgii, zatwierdził:

  • projekty parasolowe realizowane przez Euroregiony Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr (Fundusz Małych Projektów);
  • zmiany w Podręczniku Beneficjenta – m.in. uproszczenia polegające na rezygnacji z papierowej formy wniosku o dofinansowanie oraz zmniejszeniu liczby dokumentów wymaganych na etapie wnioskowania i rozliczania;
  • plan ewaluacji dla programu.

Przyjęte przez Komitet uproszczenia obejmą już instytucje składające wnioski w II naborze, rozpoczynającym się 27 października i dotyczącym priorytetów: I (dziedzictwo kulturowe i naturalne) i III (edukacja). Członkowie Komitetu i obserwatorzy dyskutowali także o możliwych zmianach w Strategii Komunikacji dla programu.

Więcej informacji o programie na stronie programu.