Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia

Od 16 lutego 2016 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (SZOOP).

W odniesieniu do poprzedniej wersji dokumentu z 5 listopada 2015 r. SZOOP został uzupełniony w zakresie Załącznika 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań.

Dodano kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP przyjętych 28 stycznia 2016 r. przez Komitet Monitorujący Program Polska Wschodnia 2014-2020.