Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończył się kolejny nabór wniosków w programie Interreg Polska - Saksonia

30 listopada 2017 r. zakończył się kolejny nabór wniosków w programie Interreg Polska - Saksonia w obszarze tematycznym Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.

Wpłynęło 26 wniosków, a wartość wnioskowanego wsparcia to 26,4 mln euro. Proponowane przedsięwzięcia przyczynią się do promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego polsko-saksońskiego pograniczna oraz zwiększenia jego rozpoznawalności wśród mieszkańców regionu oraz turystów.

"Obszar wsparcia programu charakteryzuje ogromna różnorodność środowiska naturalnego - od terenów górskich, podgórskich i nizinnych po polodowcowe, pojezierne i leśne. Ochrona tych unikalnych zasobów przyrodniczych pozwoli na zachowanie ich dla przyszłych pokoleń" – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
"Województwo dolnośląskie jest regionem o największej liczbie obiektów zabytkowych w skali Polski. Znaczna ich część znajduje się w objętych programem polsko-saksońskim podregionie jeleniogórskim. Po stronie saksońskiej istnieje zachowana do dziś w całości średniowieczna zabudowa miast oraz liczne zabytki historii gospodarczej i przemysłowej. Działania na rzecz poprawy atrakcyjności turystycznej i dostępności tych obiektów wpłyną korzystnie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości" – dodał wiceminister.

Decyzję o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie podejmie Komitet Monitorujący programu w maju 2018 roku.