Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończono pierwszy etap największego konkursu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

5 maja 2016 r. ogłoszono wyniki pierwszego etapu oceny projektów złożonych w ramach konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Jest to największy konkurs pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie – aż 5 mld zł – z konkursów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, planowanych do ogłoszenia w latach 2015-2016.  

Listy rankingowe zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Środowiska 4 maja 2016 r. i ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Schemat przedstawia wyniki naboru w konkursie 2.3: na liście rankingowej znajduje się 107 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2,3 mld zł, alokacja w konkursie wynosiła 5 mld zł.

W ramach konkursu dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty przyczyniające się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Konkurs dotyczył dwóch typów projektów:

  • projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM (równoważna liczba mieszkańców);
  • projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM. 

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest 12 sierpnia 2016 r.

Ponadto 29 kwietnia 2016 r. ogłoszono kolejny nabór na oba typy projektów w wysokości 2,5 mld zł.