Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończono ocenę formalną projektów z sektora kultury dla Mazowsza

Zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie dla regionu lepiej rozwiniętego, tj. dla województwa mazowieckiego, które zostały złożone w ramach naboru dla osi priorytetowej VIII Programu Infrastruktura i Środowisko Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

10 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania z UE wynoszącą 97,8 mln złotych znalazło się na liście wniosków ocenionych pozytywnie (PDF 362 KB) i zostało skierowanych do oceny merytorycznej I stopnia.

Do oceny merytorycznej I stopnia skierowano 10 wniosków na kwotę dofinansowania UE 97,8 mln zł (89% alokacji)

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r. 

*******

Trwa ocena formalna wniosków o dofinansowanie złożonych dla regionów słabiej rozwiniętych.