Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zachęcamy osoby głuche i słabosłyszące do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych z zakresu Funduszy Europejskich

Osoby głuche bądź słabosłyszące mogą skorzystać z bezpłatnych porad 

Osoby głuche bądź słabosłyszące, które są zainteresowane informacjami z zakresu możliwości otrzymania dofinansowania w ramach Krajowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 mogą skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).
W województwie łódzkim Sieć PIFE zlokalizowana jest w 5 miejscowościach: Łodzi, Bełchatowie, Brzezinach, Łowiczu i Sieradzu.

Siedziby punktów informacyjnych dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Od 1 kwietnia 2014 roku funkcjonowanie Sieci PIFE dostosowane zostało do jednolitych standardów.Siedziby Punktów dostosowane zostały do osób z niepełnosprawnościami (m.in. podjazdy dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich), a także osób głuchych i słabosłyszących poprzez uruchomienie pętli indukcyjnych ułatwiających słyszenie. Ponadto, w Punktach uruchomiona została usługa tłumaczeń na język migowy, polegającą na nawiązywaniu połączeń z tłumaczami języka migowego za pomocą komunikatora SKYPE. Zachęcamy więc osoby głuche bądź słabosłyszące do skorzystania z takiej możliwości. Aby zasięgnąć informacji dotyczących Funduszy Europejskich, m.in. z zakresu aplikowania, realizacji oraz rozliczania projektów, wystarczy udać się do siedziby jednego z Punktów. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich dyżurują w poniedziałki od godziny 08:00 do 18:00, zaś od wtorku do piątku od godziny 08:00 do 16:00.

Tłumaczenie na język migowy spotkań i szkoleń

Warto zaznaczyć, iż wraz ze wzrostem zainteresowania Funduszami Europejskimi zakres usług PIFE znacznie się poszerzył.Poza udzielaniem konsultacji w siedzibach Punktów, specjaliści ds. Funduszy Europejskich organizują liczne spotkania informacyjne oraz szkolenia, podczas których istnieje możliwość zatrudnienia tłumacza języka migowego.O spotkaniach informacyjnych oraz szkoleniach można dowiedzieć się z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, odwiedzając portale: www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Osoby głuche bądź słabosłyszące, które zechciałaby uczestniczyć w danym spotkaniu informacyjnym lub szkoleniu powinny zaznaczyć taką potrzebęw formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na powyższych portalach.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa