Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój

24 października 2018 r. w Hotelu Mercure Grand w Warszawie odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój z udziałem przedstawicieli samorządów, strony rządowej, organizacji pozarządowych, Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli Instytucji Pośredniczących, Wdrażających i Instytucji Zarządzającej.

Głównym celem posiedzenia była konsultacja i zatwierdzenie zmian w kryteriach wyboru projektów konkursowych (działanie 4.2, działania/poddziałania w osi I i IV), pozakonkursowych, instrumentów finansowych oraz zmian w Planie Ewaluacji. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali także prezentacji na temat stanu wdrażania Programu.

Ponadto, Christopher Todd - przedstawiciel Komisji Europejskiej, zaprezentował zarys nowych rozporządzeń na kolejną perspektywę finansową.

Uczestnicy posiedzenia mieli również okazję zapoznać się z realizacją projektu pn. "Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej” firmy Hagmed, będącej beneficjentem Programu. Przedmiotem projektu jest opracowanie, wykonanie prototypów, przetestowanie oraz następnie wdrożenie do produkcji i sprzedaży pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej.