Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

XIX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko

2 października 2018 r. w Gdańsku obradował Komitet Monitorujący Programu Infrastruktura i Środowisko. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE), w tym Christopher Todd – szef działu polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, który pogratulował bardzo dobrego tempa wdrażania i efektów realizacji POIiŚ.

"Certyfikacja na poziomie 25 proc. alokacji programu to doskonały wynik, znacznie przewyższający średnią unijną- powiedział Christopher Todd.

Tak dobre wyniki wdrażania programu są dobrą prognozą na kolejną perspektywę finansową, której założenia zaprezentował przedstawiciel KE. Propozycje nowych rozwiązań w tym zakresie są obecnie przedmiotem debaty w gremiach unijnych i krajowych.

Następnie dyrektor Jarosław Orliński, który przewodniczył obradom Komitetu, przedstawił stan realizacji Programu.

Trzeci kwartał tego roku zamknęliśmy bardzo dobrym wynikiem – prawie 70 proc. funduszy dostępnych w programie zostało już zagospodarowanych, podpisano umowy o dofinansowanie dla 1 866 projektów o wartości ok. 148 mld złotych, w tym 80,8 mld zł ze środków UE. Komisja Europejska zaakceptowała dofinansowanie dla 76 dużych inwestycji. Zrealizowaliśmy z nadwyżką kwartalną prognozę certyfikacji środków do Komisji Europejskiej.

Łącznie zawnioskowaliśmy już do KE o prawie 29 mld zł, tj. 25 proc. alokacji POIiŚ. 

Uzupełnieniem do przedstawionych danych finansowych była prezentacja Radomira Matczaka, przedstawiciela Związku Województw RP. Dyrektor Matczak pokazał skalę i wpływ środków POIiŚ na rozwój gospodarczy regionu pomorskiego.

"POIiŚ to najważniejszy instrument polityki regionalnej państwa" - podsumował Dyrektor Matczak po przedstawieniu wyczerpującej analizy dotyczącej wsparcia regionu pomorskiego środkami UE. 

Podkreślił, że osiągnięcie doskonałych efektów we wszystkich dziedzinach objętych interwencją ze środków unijnych było możliwe dzięki synergii i komplementarności podejmowanych działań w ramach programów krajowych, regionalnych i CEF.

Podczas spotkania Komitet Monitorujący podjął uchwały w sprawie modyfikacji Programu, kryteriów wyboru projektów w sektorze energii, transportu drogowego i miejskiego, zaktualizowano również Wykaz Dużych Projektów.

Po zakończonych obradach członkowie Komitetu oraz goście z Komisji Europejskiej mieli okazję zwiedzić Gdański Teatr Szekspirowski, którego siedziba została wybudowana przy wsparciu środkami POIiŚ 2007-2013 (www.teatrszekspirowski.pl).

 

XIX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko, od lewej: Christopher Todd, Jarosław Orliński