Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego zdecydowała o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15, dotyczącego poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Nabór wniosków kończy się 25 stycznia 2016 roku o godzinie 15.00

Zmiana jest dokonana w odpowiedzi na liczne prośby Wnioskodawców. Wydłużenie terminu naboru wniosków nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Szczegóły konkursu znajdują się w ogłoszeniu o naborze.