Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wydłużenie terminu naboru kart projektów subregionalnych w ramach poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Zmiana terminu

Termin zamknięcia naboru kart projektów dla poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego został zmieniony na: 12 lutego 2016 r., godz. 15:00.

Karty projektu mogą składać:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Nabór kart projektów dotyczy:

  • Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)* obejmującego miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki [nie dotyczy terenów objętych interwencją w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT)].
  • Subregionu tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
  • Subregionu sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
  • Subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
  • Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Więcej informacji: 

Szczegółowe informaje znajdują się w ogłoszeniu.

Odpowiedzi na pytania można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.