Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wstrzymane ogłoszenie drugiej rundy konkursu „Kompetencje dla sektorów"

Zgodnie z harmonogramem naborów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) planowała ogłoszenie 30 kwietnia drugiej rundy konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 „Kompetencje dla sektorów”, działanie 2.21, typ 4.

W związku z trwającą pandemią po konsultacji z Instytucją Zarządzającą PO WER wstrzymano prace związane z ogłoszeniem 2 rundy konkursu.

Szczegóły oraz wszelkie zmiany będą podawane na stronie internetowej PARP .