Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski

18 kwietnia 2017 r. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w ramach VII priorytetu Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ).

Tauron Dystrybucja S.A. otrzymał wsparcie dla projektu pn. Zwiększenie możliwości przesyłowych linii 110 kV Siersza-Olkusz, tor 1 i tor 2. Inwestycja poprawi ciągłość dostaw energii i bezpieczeństwo energetyczne poprzez zwiększenie możliwości przesyłowych i przebudowę ok. 12 km linii dwutorowej 110 kV na odcinku GPZ Siersza – GPZ Olkusz.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na trasie dotychczasowego przebiegu linii, w województwie małopolskim, na terenie powiatów chrzanowskiego i olkuskiego, w gminach Chrzanów i Olkusz.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano w I kwartale 2018 r. 

Całkowity koszt projektu - 14 933 758,07 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to 12 036 304,96 zł.

Dofinansowanie w ramach PO IIŚ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie nie większej niż 7 900 179,25 zł.