Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje regulaminu konkursu dla poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-003/19, dotyczącego interwencji w priorytecie 11 "Włączenie społeczne", działanie 11.2 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", poddziałanie 11.2.1 "Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych" – projekty konkursowe Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W konkursie możliwe jest otrzymanie dofinansowania na opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej.

Zgłoś uwagi

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza, przesyłając go do 13 sierpnia do 12:00 na adres naboryrops@warmia.mazury.pl

Pobierz dokumenty

  1. Projekt Regulaminu konkursu (PDF 1 MB) zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-003/19.
  2. Formularz zgłaszania uwag (XLS 30 KB) do Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-003/19.
  3. Program Polityki Zdrowotnej (PDF 3 MB) na lata 2018-2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.