Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

WoodINN – wsparcie z funduszy unijnych dla branży meblarskiej i drzewnej

14 marca 2017 r. wystartuje kolejny sektorowy konkurs w Programie Inteligentny Rozwój. WoodINN sfinansuje projekty badawczo-rozwojowe sektora leśno-drzewnego i meblarskiego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie do 28 kwietnia 2017 r. Budżet konkursu wyniesie 120 mln zł.

"WoodINN to kolejny program sektorowy adresowany do przedsiębiorców. Fundusze Europejskie przyczynią się m.in. do powstania nowych technologii otrzymywania innowacyjnych produktów z drewna i materiałów drewnopochodnych. Inicjatywa wesprze tym samym prężnie rozwijającą się w Polsce branżę meblarską" – powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Warunkiem dofinansowania jest m.in. wpisanie się projektu w agendę badawczą programu, uwzględnienie kosztów eksperymentalnych prac rozwojowych oraz zobowiązanie firmy do wdrożenia wyników projektu.

Prace badawcze powinny wpisywać się w jeden z trzech obszarów tematycznych:

  • Nowoczesne surowce i materiały dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego;
  • Innowacyjne produkty sektora leśno-drzewnego i meblarskiego o unikatowych i zaprojektowanych funkcjach i właściwościach użytkowych;
  • Innowacyjne technologie produkcyjne i procesy wytwórcze w sektorze leśno-drzewnym i meblarskim.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi mieścić się w przedziale od 1,5 do 12 mln złotych.

Program WoodINN zainicjowany został przez partnerstwo Konsorcjum Podmiotów Kluczowych Technologii Drzewnych i Leśnych WOODSTRATEG oraz Konsorcjum przedsiębiorstw branży meblarskiej i instytutu naukowego.

Dokumentację konkursu znajdą Państwo na Portalu Funduszy Europejskich.