Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Urban Innovative Actions – spotkanie informacyjne i pierwsze zaproszenie do składania wniosków

15 grudnia 2015 roku Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, uruchomiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Logo inicjatywy Urban Innovative Actions

Inicjatywa jest nowym instrumentem Komisji Europejskiej (zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia ws. EFRR) stworzonym w celu zapewnienia wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i nowego podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie. Z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację inicjatywy w okresie 2015-2020 przeznaczonych zostało 372 mln euro. Projekty wybierane będą w drodze zaproszenia do składania wniosków. Każdy projekt może otrzymać współfinansowanie z EFRR w wysokości do 5 mln euro. Maksymalna stopa współfinansowania wynosi 80 proc., wdrożenie projektu musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 3 lata.

Trwający, pierwszy nabór, którego budżet wynosi 80 mln euro, koncentruje się na czterech obszarach tematycznych powiązanych z agendą miejską Unii Europejskiej, tj:

  • Ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast)
  • Integracja imigrantów oraz uchodźców
  • Transformacja energetyki
  • Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej

Zapraszamy do zapoznania się wymaganiami i dokumentami aplikacyjnymi na stronie inicjatywy.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r.

Dla zainteresowanych udziałem w naborach, w styczniu i lutym 2016 r. w całej UE odbędą się cztery spotkania informacyjne: w Brukseli, Rydze, Rzymie oraz w Krakowie. Zachęcamy do udziału w spotkaniu organizowanym 3 lutego w Krakowie, rejestracja jest już otwarta.