Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Unijne wsparcie z myślą o osobach niesamodzielnych w Małopolsce

Opieka nad osobami niesamodzielnymi, starszymi czy niepełnosprawnymi jest niezwykle trudna i wymagająca. Nie zawsze też najbliższe otoczenie jest w stanie sprostać całodobowej pieczy nad schorowaną osobą. W trosce o godne warunki życia tych najbardziej potrzebujących, jak również zapewnienie im jak najlepszej opieki, już wkrótce – dzięki środkom unijnym – w Małopolsce powstaną nowe, dzienne domy opieki. Wspierana będzie także długoterminowa, domowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi. To jednak nie wszystko. W ramach konkursu już funkcjonujące ośrodki będą mogły starać się o wsparcie swojej działalności. Na ten cel samorząd województwa małopolskiego przeznaczył z Regionalnego Programu 12,2 mln zł. 

"Wśród nas żyje wielu starszych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji ludzi. Troska o ich godne życie oraz zapewnienie im jak najlepszej opieki medycznej to dla nas kluczowa sprawa. Dlatego też po raz kolejny zdecydowaliśmy się przeznaczyć unijne środki na wsparcie projektów, które pozwolą rozwinąć działalność placówek niosących pomoc osobom niesamodzielnym lub stworzą zupełnie nowe miejsca opieki nad nimi. Dzięki temu osoby potrzebujące nie będą wykluczone, ani pozostawione same sobie, a co najważniejsze będą mogły mieć zapewnioną opiekę chociażby pielęgniarską w swoich własnych domach" - mówi Wojciech Kozak, odpowiedzialny w województwie za obszar zdrowia. 

W Małopolsce wzrasta liczba osób niesamodzielnych z powodu wieku, niepełnosprawności czy choroby. Każda z nich potrzebuje wsparcia i opieki, nie zawsze jednak może ją otrzymać od swoich najbliższych. W wielu tego typu przypadkach – oprócz mocnego ciosu, jaki dostają w postaci utraty samodzielności – osoby te zmuszone są opuścić swoje mieszkania, lokalne społeczności i zostają umieszczone w ośrodkach, wśród obcych sobie ludzi. By tego uniknąć i by jak najdłużej – mimo niepełnosprawności czy zaawansowanego wieku mogli się cieszyć własnym domem i bliskimi – władze województwa dążą do tworzenia długoterminowej, domowej opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz powstania nowych, dziennych domów opieki. Pobyt w takich placówkach zdecydowanie zapobiega wykluczeniu, a członkom rodzin pozwala normalnie funkcjonować zawodowo, odciążając ich tym samym z całodobowej opieki nad bliskim.

W ramach naboru, który wspiera nie tylko osoby niesamodzielne, ale również ich opiekunów zostaną dofinansowane projekty związane z utworzeniem nowych miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi – zwłaszcza dzienne domy opieki oraz przedsięwzięcia zapewniające potrzebującym długoterminową, medyczną opiekę domową, w tym opiekę pielęgniarską. Ponadto o dotację mogą ubiegać się ośrodki, które chcą rozwinąć swoją istniejącą już działalność lub otrzymać wsparcie w zakresie: realizacji usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych czy zatrudnienia personelu świadczącego usługi zdrowotne i opiekuńcze. Środki unijne mogą być też przeznaczone na zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej do placówki, lub personelu medycznego do domu chorego, jak również na wsparcie działań informacyjnych, edukacyjnych czy doradczych.

O dofinansowanie projektów – na poziomie 92,73 proc. wydatków kwalifikowanych – mogą się ubiegać m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pożytku publicznego, kościoły i związki wyznaniowe, jak również przedsiębiorcy i instytucje świadczące usługi medyczne.

Nabór wniosków potrwa do 14 lutego br.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.