Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Trwa ocena wniosków o dofinansowanie w Programie Interreg Brandenburgia - Polska

Od 31 sierpnia do 31 października 2017 r. trwał czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Interreg Brandenburgia - Polska. Pula konkursu to ponad 3,4 mln euro na wspólne przedsięwzięcia dotyczące integracji mieszkańców i współpracy administracji na polsko-niemieckim pograniczu.

Ze środków unijnych skorzystać mogły m.in. organy administracji rządowej i samorządowej (jak też ich związki i stowarzyszenia), jednostki państwowe bądź samorządowe zapewniające usługi publiczne, jednostki naukowe i edukacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe non-profit.

Łącznie wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie na kwotę 1,57 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków. Komitet Monitorujący dokona wyboru projektów do dofinansowania w kwietniu przyszłego roku.

Kolejny konkurs w ramach programu rozpocznie się 1 lutego 2018 r. i dotyczyć będzie ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Aktualny harmonogram naborów dostępny jest na stronie Programu Brandenburgia - Polska.