Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szybciej omijamy Radom – obwodnica otwarta!

Dziś oddano do użytku 25-kilometrowy odcinek obwodnicy Radomia, który stanowi część drogi S7 łączącej Warszawę z Krakowem.

Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 400 mln zł ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Koszt całkowity wyniósł niespełna 900 mln zł.

Od ubiegłego roku kierowcy korzystają z odcinka od obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego (ok. 22 km) i od Jędrzejowa do granicy z województwem małopolskim (ok. 20 km). W 2020 zakończy się budowa odcinka od granicy województw do Skarżyska-Kamiennej (ok. 8 km). Kierowcy korzystają już niemal z połowy budowanego właśnie odcinka Chęciny-Jędrzejów (ok. 21 km). GDDKiA podpisała również umowy z wykonawcami odcinków od Szczepanowic do Nowej Huty (21 km) oraz na nowy wylot z Warszawy do obwodnicy Grójca (ok. 29 km), a w przygotowaniu jest ostatni fragment S7 od granicy woj. do Szczepanowic (24 km). Kierowcy ukończoną ekspresową S7 z Warszawy do Krakowa pojadą pod koniec 2022 r. 

Obwodnica Radomia przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców miasta oraz do zwiększenia bezpieczeństwa jazdy kierowców podróżujących tranzytem między Warszawą a Krakowem. Dzięki nowej 25-kilometrowemu odcinkowi drogi ekspresowej S7 czas podróży z Krakowa i Kielc do Warszawy będzie krótszy, o co najmniej kilkanaście, a nawet o kilkadziesiąt minut, bo tyle czasu tracili kierowcy w godzinach szczytu na obciążonej ruchem tranzytowym i lokalnym dotychczasowej drodze krajowej nr 7 w Radomiu.

Dwujezdniowa obwodnica poprowadzona została po nowym śladzie, na zachód od Radomia, dlatego miasto zostanie uwolnione od ruchu tranzytowego, przede wszystkim ciężkiego. Do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przyczynią się bezkolizyjne rozwiązania zastosowane przy budowie obwodnicy Radomia, m.in. cztery węzły, dzięki którym możliwe jest skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z drogą krajową nr 12 i drogami lokalnymi.

W ramach inwestycji wybudowano 27 obiektów mostowych, drogi dojazdowe, miejsca obsługi podróżnych, nowy obwód utrzymania drogi, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa.