Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szansa na dobry start

Aż 740 tys. młodych osób, poniżej 30 roku życia będzie mogło w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój zdobywać nowe umiejętności zawodowe. Pomogą w tym m.in. inicjatywy realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy pomagają w aktywizacji zawodowej młodzieży od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W latach 2004-2006 zrealizowały siedem dużych projektów o wartości ponad 110 mln zł dla ponad 22 tys. młodych ludzi.  W latach 2007-2013 w 16 projektach o wartości blisko 220 mln zł kwalifikacje podniosło ponad 75 tys. osób.  Efekt jest widoczny, ponieważ po zakończeniu projektów, zatrudnienie znajdowało blisko 25% uczestników. W 2015 roku, ze wsparcia OHP skorzystało również ponad 70 tys. osób.

Flagowe projekty

W roku 2016 OHP w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój poprowadzą cztery projekty:

  • „Obudź swój potencjał - YEI”,
  • „Obudź swój potencjał - EFS”,
  • „Akcja aktywizacja - YEI”
  • „Akcja aktywizacja - EFS”.

Kto może wziąć udział w projektach

Z pomocy oferowanej przez OHP mogą skorzystać osoby pomiędzy w wieku 15- 24 lat, zarejestrowane jako bezrobotne oraz osoby, które nie rejestrowały się w Urzędach Pracy. W projektach mogą brać udział też osoby już pracujące, które są zagrożone utratą pracy, które chcą zmienić pracę bądź poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Oferta edukacyjna skierowana jest też do studentów, którzy potrzebują krótkoterminowego zatrudnienia i osób uczących się, które poszukują swej zawodowej i edukacyjnej ścieżki rozwoju.

Na czym polega wsparcie oferowane przez OHP

Wsparcie zaoferowane przez OHP będzie dotyczyć głównie nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych do warunków panujących na współczesnym na rynku pracy.

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji można uzyskać w Ochotniczych Hufcach Pracy. Informacji na temat możliwości wspracia z Funduszy Europejskich udzielają również konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. 

 

Artykuł pochodzi z biuletynu "Fundusze Europejskie w Polsce".  Zachęcamy do lektury pozostałych artykułów zamieszczonych w biuletynie.