Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Świętokrzyskie i opolskie ogłosiły konkursy na programy rewitalizacji

Urzędy marszałkowskie województwa świętokrzyskiego i województwa opolskiego to już kolejne, które ogłosiły konkursy dotacji na wsparcie gmin z regionów w procesie opracowywania lub aktualizacji programów rewitalizacji.

Konkursy zostały przygotowane w ramach współpracy Ministerstwa Rozwoju z samorządami województw. Ich celem jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji. Programy będą podstawowymi dokumentami do prowadzenia tych procesów. Umożliwią także ubieganie się o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych w ramach Funduszy Europejskich.

Współpraca między ministerstwem a urzędami marszałkowskimi pozwoli na opracowanie gminnych programów rewitalizacji spełniających wymogi określone przez ministerstwo oraz warunki zawarte w regionalnych programach operacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursów ogłoszonych przez województwo świętokrzyskie i województwo opolskie oraz zachęcamy do składania aplikacji przez uprawnione jednostki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: